Hydraulikolie

SH Hydraulik er forhandler af Statoils hydraulikolie og smøremidler.

Korrekt smøring er af afgørende betydning i hydrauliske anlæg, stempler, pumper og cylindre har brug for smøring. I pumper, valser, gear, stempler eller kort sagt alle steder, hvor mekaniske dele bevæger sig mod hinanden, opstår der friktion. Hvis ikke friktionen minimeres, vil komponenterne nedslides hurtigt og i sidste instans medføre driftsstop. Jævnlig servicering og smøring med den korrekte hydraulikolie er derfor yderst vigtig.

Der går hvert år store summer tabt i dansk industri som følge af driftsstop, der kan relateres til mangelfuld eller ukorrekt smøring. Ikke blot i form af reparationer, udskiftning af komponenter eller nybygning af anlæg, pumpestationer, kraner eller andet, men især fordi produktionshastigheden og effektiviteten nedsættes. Ved smøring med hydraulikolie af høj kvalitet kan energiforbruget i produktionen nedsættes, effektiviteten øges og ressourcerne udnyttes markant bedre.

SH Hydraulik er autoriseret forhandler af hydraulikolie fra Statoils sortiment af smøremidler. Du kan købe olien direkte hos os, hvor du også kan få vejledning i valg af olietype og instruktioner i korrekt smøring. Vil du have optimal servicering af dine hydrauliske anlæg, kan du med fordel gøre brug af vores industriservice. Her får du regelmæssig eftersyn, rengøring og vedligeholdelse, hvilket naturligvis også indebærer korrekt smøring.

Vi sammensætter serviceaftaler efter dine behov med hensyn til hyppighed og omfang af eftersyn. Kontakt os, hvis du skal bruge hydraulikolie til dit anlæg eller virksomhed og få eventuelt en snak om en mulig serviceaftale.

Hydraulikolie